Cannabis en CBD voor botaandoeningen.
Door Nate Seltenrich op 30 maart 2022
Voeg het toe aan de lijst: van cannabis afgeleide cannabinoïden, waaronder CBD, kunnen ook goed zijn voor de gezondheid van de botten. Onderzoekers doen al een paar decennia onderzoek naar de expressie van cannabinoïde receptoren en de productie van endocannabinoïden en hun partnerenzymen in botweefsel. Maar zoals voor de meeste gebieden van de cannabinoïdenwetenschap lijkt het de laatste tijd een onderwerp van groeiende belangstelling te zijn, zowel wat betreft de basiswetenschap als wat betreft het testen van potentiële behandelingen voor botaandoeningen of letsel. Volgens PubMed komen de woorden “cannabinoïde” en “bot” samen voor in 36 artikelen in 2020, en 33 artikelen in 2021. Dit lijken misschien geen grote aantallen, totdat je ze vergelijkt met die voor cannabis en autisme, aantoonbaar een onderzoeksgebied dat meer in de belangstelling staat. “Autisme” verscheen samen met “cannabinoïde” in 23 wetenschappelijke papers in 2020, en 38 in 2021. Deze vergelijkingen van zoektermen geven weliswaar slechts een vaag beeld van onderzoekstrends, omdat ze geen rekening houden met de kerninhoud van de papers in kwestie – alleen of die termen ergens in de tekst voorkomen of niet. Maar een golf van gerichte artikelen in de afgelopen maanden, waaronder twee reviews en vier experimentele studies, bevestigt dat onderzoekers over de hele wereld blijven zoeken naar verbanden tussen botgezondheid en het endocannabinoïde systeem (ECS).

CANNABINOÏDEN EN BOTAANDOENINGEN
Twee nieuwe artikelen bieden een handige inleiding op het onderwerp door een overzicht te geven van mogelijke toepassingen van exogene cannabinoïden – zowel synthetische als van cannabis afgeleide – voor de behandeling van botziekten en – aandoeningen, waaronder osteoartritis (de meest voorkomende vorm van artritis, die optreedt wanneer het beschermende kraakbeen aan de uiteinden van botten afslijt), osteoporose (een aandoening waarbij botten zwak en broos worden) en botkanker. Het eerste, dat in november jongstleden door een team van Italiaanse onderzoekers werd gepubliceerd in het International Journal of Molecular Sciences, concludeert dat farmacologische modulatie van het endocannabinoïde systeem” – in het bijzonder door synthetische moleculen die zich richten op de CB2-receptor (een veelgeprezen maar nog niet bewezen weg om een grote verscheidenheid van kwalen via het ECS aan te pakken) – “een mogelijke behandeling zou kunnen bieden voor pathologische
aandoeningen waarbij een veranderde [botcel]activiteit wordt waargenomen”. Het tweede recente onderzoek, dat in januari 2022 is gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Pharmacology door onderzoekers van de Nanchang University in China, vat de bevindingen samen van 20 jaar onderzoek naar het ECS en botziekten. Er wordt met name gewezen op preklinische studies van op cannabis gebaseerde therapieën bij dieren, die suggereren dat plantaardige cannabinoïden “de ontwikkeling van osteoartritis kunnen verlichten, osteoporose kunnen voorkomen, door kanker veroorzaakte osteolytische vernietiging kunnen verminderen en de genezing van fracturen kunnen verbeteren”.

BOTTEN GENEZEN DOOR CANNABIS?
Op basis van bewijs van de rol van het ECS bij het botmetabolisme is in twee recente onderzoeken onderzocht of cannabis of CBD specifiek de genezing van botten na verwonding, ziekte of ander trauma kan ondersteunen. In maart 2022 publiceerden onderzoekers van de University of Texas Health Science Center in San Antonio en Harvard Medical School/Boston Children’s Hospital een artikel in het Journal of Orthopaedic Trauma waarin een ongebruikelijk onderzoek werd beschreven waarin de genezing van botten na een fractuur werd beoordeeld bij cannabis gebruikende en niet-gebruikende pediatrische patiënten. De onderzoekspopulatie omvatte 399 patiënten in de leeftijd van 10 tot 18 jaar die tussen 2010 en 2020 operatief werden behandeld voor een botbreuk, van wie er 21 volgens de toxicologische screening cannabis gebruikten. Bij het vergelijken van de “tijd tot vereniging”, een maatstaf voor de genezing van fracturen, ontdekten de onderzoekers dat cannabisgebruikers aanzienlijk langzamer genazen dan niet-gebruikers: gemiddeld zelfs twee keer zo lang. Er werden ook diverse andere variabelen verzameld en gecontroleerd, maar de kleine steekproef van cannabisgebruikers onder een groep jongeren in het onderzoek vormt een belangrijke beperking. In een binnenkort verschijnend artikel in Colloids and Surfaces B: Biointerfaces van onderzoekers in China wordt ondertussen gesuggereerd dat een met CBD geïnfuseerde koperen hydrogel effectief kan zijn bij het helpen herstellen van open botdefecten. Vergeleken met een CBD-vrije controle-gel, vertoonde de gemedicineerde gel significante antibacteriële, ontstekingsremmende, angiogene (bevordering van de vorming van nieuwe bloedvaten) en osteogene (bevordering van botgroei) activiteiten in in vitro studies. Koper staat bekend als een antimicrobieel middel, met name in de gezondheidszorg, en de auteurs merken op dat de controle-gel op zichzelf nog steeds enige biologische activiteit vertoonde.

GERICHT OP DE CB2-RECEPTOR
Zoals in het verleden al is beschreven, zijn selectieve CB2 agonisten een aanlokkelijke oplossing voor veel onderzoekers en farmaceutische bedrijven die onderzoek doen naar op cannabinoïden gebaseerde therapieën, deels omdat zij de bedwelmende effecten van CB1 receptor activatie omzeilen. Maar tot op heden hebben dergelijke geneesmiddelen in de klinische context teleurgesteld door onbedoelde gevolgen en andere ongewenste uitkomsten die het gevolg zijn van het ongelooflijk grote bereik van CB2 in het menselijk lichaam. Toch blijft de CB2-route een prominente rol spelen in het cannabinoïdenonderzoek, en de sector van de botgezondheid vormt daarop geen uitzondering. Twee recente studies uit China zijn hiervan een voorbeeld. Ten eerste werden in een artikel dat in januari 2022 werd gepubliceerd in Molecules vijf “botanische” CB2 receptor agonisten geïdentificeerd die in laboratoriumtests gunstige effecten op botcellen aantoonden. In het artikel wordt niet gespecificeerd of deze verbindingen afkomstig zijn van cannabis, dat één keer in het artikel wordt genoemd, of van kava, een plant uit de Stille Zuidzee die ook CB2-agonisten bevat en waarnaar in de citaten wordt verwezen. In februari 2022 werd in een artikel in het International Journal of Stem Cells een experiment beschreven waarin onderzoekers de effecten van cannabidiol (CBD) op beenmergstamcellen van muizen testten. Zij ontdekten dat CBD, hoofdzakelijk via een CB2-afhankelijke route (maar niet via directe CB2-activering), ontstekingsmarkers verminderde en de groei van nieuwe botcellen bevorderde.

0
    0
    Uw mandje
    Uw winkelwagen is leegTerug naar de winkel